Marihuana

10. ledna 2008 v 21:21 | Steve |  Marihuana
Marihuana je vlastně název drogy získané z rostliny Konopí (Cannabis Sativa) Bývají to především sušené listy a květy. Tvrdí se, že účinné látky obsahují pouze samičí rostliny, ale to není pravda. Samčí rostliny obsahují THC též, ovšem v menším množství.Sativa v názvu lze přeložit jako užitečný.
Během let byla tato rostlina zařazována do různých čeledí. Dnes má svou vlastní skupinu zvanou Cannabaceae. Stejně tak se měnily názory na to, kolik druhů konopí vlastně existuje. Zpočátku bylo konopí považováno za jediný druh s velkou proměnlivostí. Dnes se prosazuje názor, že existují alespoň tři druhy (C. indica, C. ruderalia a C. sativa)
Nejstarší zprávy o konopných vláknech pocházejí z Číny z období 4000 let př. n. l. V Turkestánu (Turkmenistán?) byl nalezen konopný provaz starý téměř 5000 let.
Domovem konopí je zřejmě centrální asie odkud se rozšířilo po celém světě s vyjímkou arktických regoinů a tropických deštných pralesů. Nejprve se konopí dostalo do afriky. španělé jej přivezli do mexika a peru. francouzi do kanady a angličané do severní ameriky. Do severni evropy pronikla v časech slávy vikingů.
První zprávy o užití konopí pro změnu vědomí pocházejí z období 700-500 let před Kristem.
V dávných dobách bylo využití konpí velmi rozmanité. Konopná semínka byla zdrojem aminokyselin, z vláken obsažených v rostlině se vyráběla lana, tkaly látky. Konopí se používalo při léčení.
Do roku 1937 bylo v USA cannabis sativa součástí farmakologie. Předepisováno na různé nemoci z popisováno jako mírné sedativum. V 19. století se řada evropských umělců obracela k marihuaně jako k prostředku rozšíření mysli. Mezi ty nejznámější patří Charles Baudelaire
Pravděpodobně ji kouřilo několik amerických prezidentů. Zkoušel ji každý pátý američan.
Sociologické výzkumy ukazují, že maximální zájem o marihuanu se objevuje v ranné pubertě, později se ustaluje na stabilním množtví a ještě později se spotřeba snižuje.
Marihuana byla v USA zakázána rok poté, co byl sestrojen stroj (kombajn) na sklizeň a zpracování konopí. Objevují se úvahy, že v tom mohou mít prsty textilní lobby (Hearst, DuPont)
Jedno z vysvětlení proč se stalo konopí ilegálním v USA:
Do USA imigrují číňané.
Přiváží sebou svou drogu - opium.
Opium jim umožňuje vykonávat monotóní únavnou práci.
Jsou lepšími dělníky než bílí.
Bílí osnují pikle.
Bílí vyvolávají vlnu rasismu a zároveň zaměřují svou nenávist na opium.
Opium je zakázáno.
Číňané pozbývají svých výhod.
Do USA začínají imigrovat černoši.
Přivážejí sebou svou drogu - kokain.
Kokain jim umožňuje vykonávat...
Bílí osnují...
Kokain je zakázán.
Do usa přijíždějí mexičané.
Přívážejí sebou svou drogu - marihuanu
Bílí osnují pikle...
Rok 1937 - marihuna je zakázána.

Konopí bylo dlouhou dobu jediným zdrojem vláken na výrobu lodních plachet. Jedině konopné plachty a konopná lana nehnily ve styku se slanou mořskou vodou.
Název Marihuana pochází pravděpodobně z mexického slangu.
Z konopí lze vyrábět papír nechemickou cestou (menší znečištění životního prostředí). Tento papír je trvanlivější, než bežný papír ze dřeva. Používá se na archivaci dokumentů.
Z konopí lze vyrábět umělé hmoty a palivo pro automobily.
Semena konopí obsahují aminokyseliny a esenciální mastné kyseliny v množství porovnatelném se sójou. Oproti sóji ovšem má nižší citlivost na UV záření. Sója je velmi citlivá na UV a s rozšiřující se ozónovou dírou bude její pěstování stále těžší. Sníží-li se obsah ozónu o 16%, klesnou výnosy sóji na 25-30%.
Jedna hrst konopných semen kryje pořebu proteinů a mastných kyselin dospělého člověka na jeden den.
Konopí nevyžaduje tolik hnojení, jako jiné plodiny. Roste téměř všude. Bylo pěstováno dvacet let na jednom místě bez známek vyčerpání půdy.
Nejznámějším lékařským užitím v současnosti je potlačení nevolnosti a zvracení u pacientů léčených ozařováním, nebo nakažených nemocí AIDS, kteří jsou léčeni chemicky. Po odstranění nevolnosti, může pacient normálně jíst a získat tak další síly na boj s nemocí.
Díky snižování vnitroočního tlaku pomáhá marihuana zastavit vývoj zeleného očního zákalu, druhé nejčastější příčiny slepoty na světě.
Roztroušená skleróza je nemoc při níž imunitní systém napadne vlastní nervové buňky. I zde marihuana pomáhá zpomalit, nebo zastavit průběh nemoci.
Známá piseň La Cucaracha je o mexickém vojákovi, který odmítne pochodovat, dokud nedostane svůj příděl marihuany.
Z marihuany se vyrábí hašiš. Je to pryskyřice sesbírané z rostlin Konopí. Rostliny se "hladí", na dlaních se časem vytvoří hnědá až černá vrstva, která se "zežmoulá" dohromady.
Jestliže každou rostlinu pohladíte jen jednou, vzniklá pryskyřice je velmi světlá, tažná a drahá. Je to ten nejkvalitnější hašiš.
Podle toho, kolikrát rostlinu pohladíte klesá kvalita. Čím silnější kontakt s rostlinou, tím více je pak ve výsledné pryskyřici dalších látek.
Účinky:
Psychoaktivní efekty závisí na způsobu přípravy, kvalitě rostliny, velikosti dávky, způsobu aplikace, apod.
Dávno zapomenuté příběhy se vybavují, vynořují se myšlenky bez zjevných souvislostí. Nedokážete určit jak jste se dostali od předchozí myšlenky k té další, změněno vnímání času a někdy i vnímání prostoru. Při velkých dávkách se mohou objevit zrakové i sluchové halucinace. Euforie, nabuzenost, pocit štěstí, veselost, smavost jsou téměř pravidlem. Občas se může objevit v závěrečných stádiích deprese. Ipulsivní chování, útlum násilí a agresivity.
Velmi komicky působí, kyž v půli věty zapomenete, co jste vlastně chtěli říct.

Doba působení:
Marihuana začíná působit po několika minutách při kouření a po asi 40-50 minutách při perorálním užití.
Účinek přetrvává po dobu 1-5 hodin. Při perorální užití je účinek delší.

Dávkování:
Jelikož množství účinných látek v rostlině závisí na mnoha faktorech, nelze přesně stanovit množství marihuany nutné k vyvolání efektu.
Na předávkování marihuanou dosud nikdo nezemřel. Bylo by potřeba vykouřit, nebo sníst několik kilogramů drogy. :-) Na zabití myši je třeba 40000 krát větší dávka než je běžná dávka pro člověka.

Aplikace:
Nejčastěji kouření. Vlastnoručně vyrobené cigarety (joint), dýmky (čilum, šlukovka), vodní dýmky. V případě nouze kouření z plechovky, pomocí kýble s vodou a láhve od coly, z vydlabaného jablka...

Gravitační dýmka (provedení ala kýblcola)
Vezmi kýbl, naplň jej studenou vodou.
Vezmi dvoulitrovou plastikovou láhev od Coca Coly či jiného nápoje a uřež jí dno.
Ponoř láhev uřezaným dnem do vody v kýblu. Z vody bude vyčnívat pouze několik centimetrů hrdla.
Na hrdlo láhve umísti nějaké sítko, prostě něco, do čeho lze umístit marihuanu a co má vespod dírky.
Zapal marihuanu.
Pomalu vytahuj láhev z vody.
Jak se snižuje hladina vody, na její místo je do láhve nasáván kouř.
Nasávej, nasávej...
...až je spálena všechna tráva, nebo až je láhev plná.
Odstraň z hrdla sítko a přilož k němu svou dýchací soustavu.
Láhev opět pomalu zatlačuj do vody. Voda vytlačí kouř do tvých plic.
Kouř se mezitím zchladil.
Znalci užívají speciálních dýmek, (vaporizeur) kde se marihuana nezahřívá přímo plamenem. Zahřívá se na teplotu blízkou vzplanutí. Plamen totiž ničí část oněch žádoucíchlátek.
Powerhit
Zajimavě zní způsob zvaný powerhit. Zatímco jeden člověk kouř saje, ostatní foukají na rozžhavenou špičku jeho jointu.

Nekouří se stonek ani semena. Obsahují buď velmi málo, nebo vůbec žádné THC.
Dýmky pro kouření marihuany musí být odolnější proti žáru, než dýmky určené ke kouření tabáku. Zatímco tabák sám trvale doutná, konopí stále vyhasíná, takže se musí často zapalovat.
Dýmky pro kouření hašiše a hašišového oleje, se nahřívají zespodu.
Lze i jíst. THC je rozpustné v alkoholu a tucích a navíc před vstupem do organismu musí projít tepelnou úpravou, takže se marihuana různě vaří. Základem většiny receptů je máslo, se kterým pak lze například péct.
K dispozici jsou recepty
Hašiš se kouří, nebo užívá perorálně. Pro potlačení výrazné chuti se pije v kapučínu, nebo rozmíchává v jogurtu.
Běžná dávka hašiše je 1.5 až 2 gramy perorálně nebo 1g pro kouření.

Míchání:
Vylouhováním rostliny v alkoholu (vodka) po několik dní, vznikne zeleně zabarvený alkohol, který ohavně smrdí a nazývá se zelený drak....
(Viz: Marihuana - recepty)

Vzhled:
Jako sušená rostlina.

Cena za dávku:
Nejčastěji zdarma od kamaráda, nebo vlastní pěstování.
Na ulici jeden joint 20-40 Kč.
Gram hašiše 200-300 Kč.
Návyk:
Jedním slovem, nevzniká.

Tolerance:
Marihuna má tzv. opačnou toleranci. Čím déle je užívána, tím méně stačí na vyvolání stejného efektu. Není tedy nutno zvyšovat dávky.

Nebezpečí:
Nejčastější způsobem aplikace je kouření. Jakékoliv kouření je karcinogení. Obtěžuje okolí, snižuje množství kyslíku v těle apod.
Existuje řada studií, které zjišťují, že škodlivost kouře z marihuany je mnohem nižší, než u kouře z tabáku. Uvědomte si prosím, že kouř je jenom méně škodlivý, rozhodně není zdravý. Poškození organismu je pouze menší.
Některé výzkumy ukazují, že karcinogení složkou cigaretového kouře není dehet, ale radioaktviní prvky z půdy a z hnojiv. V televizním vystoupení v roce 1990 uvedl hlavní lékař spojených států (Divná funkce, snad jsem to přeložil správně) pan C. Everette Koop, ze nikoliv dehet, ale radioaktivita je zodpovědná za 90 procent všech kuřáckých rakovin plic. Hnojiva používaná pro hnojení tabáku obsahují radium 226. Často je i vysoké zastoupení tohoto izotopu v půdě. Radium se rozpadá na dva jiné izotopy s dlouhou životností. Je to olovo 210 a polonium 210. Tyto dvě látky se v tabáku dobře zachytávají. Studie ukazují, že kuřáci mají vyšší obsah těchto radioaktivních látek v těle. Navíc tabákový kouř způsobuje podráždění v dýchacích cestách, což usnadňuje udržení izotopů v těle. Marihuana naopak snižuje podráždění a neosahuje tyto izotopy. Je možné, že z tohoto hlediska je kouření marihuany bezpečnější než tabáku.
Kouř z marihuany obsahuje více dehtu než z tabáku. Množství dehtu v kouři se mění pole toho kterou část rostliny kouříte.
Marihuanu nelze kouřit jako tabák. Pokud se zhulíte nemůžete kouřit dál, tedy kouřit můžete, ale kdo zažil přeávkování, ví, že to není nic příjemného. Navíc díky opačné toleranci stačí kouřit stále méně.
Dodnes se nepodařilo přesvědčivě spojit jedinou rakovinu plic s kouřením marihuany.
Kouření marihuany velmi účinně potlačuje astma. (Pozor neléčí).
Studie ukazují, že díky uvolnění dýchacích cest může kouření marihuany napomoci k pročištění dýchacích cest. V některých oblastech se kuřáci marihuany dožívají o dva roky vyššího věku, než nekuřáci.
Silní kuřáci tabáku se dožívají o sedm až deset let vyššího věku, než ostatní kuřáci, pokud také kouří marihuanu.
Studie prokazující poškození mozku, nebo genetická poškození vlivem THC, se nepotvrdily.
Když už chcete kouřit, používejte vodní dýmky. THC není rozpustné ve vodě, takže vodou projde. Ve vodě je naopak rozpustná spousta látek, které mohou být zdraví škodlivé. Průchodem vodou se kouř pročistí (čistý kouř, to je ale nesmysl) a ochladí, takže je méně dráždivý.
V některých státech USA je výroba, prodej a držení vodních dýmek kontrolováno zákonem z odůvodněním, že tyto nástroje umožňují kuřákům vdechovat jedovaté látky hlouběji do plic. Zákazy se maskují za starost o zdraví lidu. Přitom opak je pravdou. Kouření z vodní dýmky je pro organizmus méně škodlivé.
Marihuana zvyšuje proudění krve v mozku. Konkrétně v levém i pravém frontálním laloku a v levém spánkovém laloku. Nevím jestli je to dobře, nebo špatně. Snížení proudění krve v mozku bývá uváděno jako argument PROTI užívání kokainu. Behaviorální studie ukazují na souvislost mezi náladami, chováním a průtokem krve v mozku.
Kouření pravděpodobně způsobuje bronchitidu.
Nebyly nalezeny žáddné důkazy nasvědčující tomu, že by dlouhodobé užívání marihuany způsobovalo trvalé změny nervové soustavy, funkcí mozku, nebo lidského chování.
V době kdy působí, snižuje reakční čas.

Chemie:
Hlavní účinnou látkou v konopí je delta-9-tetrahydrocannabinol.
Konopí obsahuje asi 60 látek ze skupiny tzv cannabinolů.
V organismu se aktivní delta-9-THC rozkládá na dva hlavní metabolity.
11-hydroxy-tetrahydrocannabinol
1-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol
Tyto látky se rozpouštějí v tucích a tedy přetrvávají v organismu i delší dobu po užití.
Kromě tuků se také rozpouštějí v polárních rozpouštělech.

Přeju hodně vysmátých zážitků. :-)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Majkl Majkl | 29. března 2017 v 12:46 | Reagovat

Jinak kdyz byste nekdo premyslel o vybaveni na pestovani, tak sem objevil vybornej eshop - https://www.nejlevnejsi-growshop.cz/ - maji tam velky vyber, dobre ceny a ochotne poradi, pokud neco nevite.

2 kugur kugur | 2. února 2018 v 10:45 | Reagovat

máte rádi čaj a konopí zároveň? Dejte si konopný čaj-

https://www.hulici.cz/Konopne-caje

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama