Výcvik- přivolání

9. ledna 2008 v 17:46 | Steve |  Psi - výcvik, výchova, videa...
V tomto článku je popsané, jak naučit psa, aby na povel rychle přiběhl k psovodovi. Cvik má prvořadý a značný význam pro naprostou zvladatelnost psa při cviku volno, přinášení předmětů, na revíru, vyštěkání a zadržení pachatele.


Povel: "KE MNĚ!" je vysloven v rozkazovací intonaci. Hlasový "povel je možno nahradit písknutím, signál však musí být vždy stejný.
Posunek: Upažení a připažení levé ruky.
Podmíněný podnět: Povel "KE MNĚ!", signál, posunek a slovní pochvala.
Nepodmíněný podnět: Použiti vodítka, dlouhé šňůry, pochvala pohlazením a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

Způsob nácviku: Cvik přivolání navazuje na předešlý cvik volno. S nácvikem začínáme rovněž již při výchově mláděte a využíváme každé příležitosti, kdy se pes od nás vzdálí k jeho přivolání. Psovod postupuje tak; že nejdříve mládě, které je něčím zaujato, osloví jménem, pák povel a posunkem k sobě přivolá. Když pes přiběhne, radostně ho pochválí a vždy odmění pamlskem. V případě, že na povel nereaguje, psovod povel opa- kuje a bud v podřepu tleská do dlaní neb na stehna, případně od psa odbíhá, čímž ho k přiběhnutí vyprovokuje. Po přiběhnutí netrvá na přesednutí, ale se psem si pohraje, pochválí a odmění pamlskem. Když se nám nepodaří ani tímto způsobem psa k sobě přivolat, je nutno použít dlouhé konopné šňůry, kterou ho po přivolání pomalu k sobě přitáhneme. Se šňůrou je třeba zacházet velmi opatrně, abychom mláděti nezpůsobili bolest a tím jej ještě více neodradili.
Psovod, který bude postupovat správně, ať tím či oním způsobem a využije hravosti a závislosti mláděte na svoji osobu, po několikerém opakování, bude vždy po zavolání k němu radostné přibíhat.

Upřesňování cviku za pomoci vodítka a dlouhé šňůry:

K nácviku za pomoci vodítka neb dlouhé šňůry přistupujeme u starších psů, nebo kde byla zanedbána výchova a cvik přivolání nebyl vybudován, neb dostatečně upevněn. Psovod postupuje tak, že připne psovi krátké vodítko, které drží na konci v levé ruce, pes sedí u jeho levé nohy. Psovod již známým způsobem provede cvik volno a se psem se volně pohybuje, vodítko přendá do pravé ruky. V příhodném okamžiku osloví psa. jménem, vysloví povel "KE MNĚ!" a upažením levé ruky provede posunek. Rychle vykročí vzad a současně trhne vodítkem. Několik kroků couvá, povel a trhnutí vodítkem opakuje, Před. zastavením přendá vodítko do levé ruky, po zastavení rychle vykročí pravou nohou proti psu, pravou rukou mezi ukazováček a palec zachytí vodítko a trhnutím nahoru donutí psa usednout. Po usednutí psovod radostně psa pochválí, odmění pamlskem a opět couváním a přitahováním psa k sobě cvik několikrát za sebou opakuje. Po upevnění návyku postupuje psovod. tak, že připne psovi vodítko, toto však již nedrží a pes ho tahá za sebou.
Účelnou pomůckou, kterou lze při přivolání psa úspěšně použít je dlouhá konopná šňůra. Psovod postupuje obdobným způsobem jako při použití vodítka. Výhodou při tomto způsobu je, že můžeme psa přivolat z větší vzdálenosti. Tento způsob má. však vždy navazovat na procvičení za pomoci vodítka.
Při nácviku přivolání psa za pomoci dlouhé šňůry, může: psovod použít pomocníka. Psovod připne psovi dlouhou šňůru, provede cvik volno a určitou dobu nechá psa pobíhat, pes může tahat šňůru volně za sebou, nebo ji psovod drží. V okamžiku když je pes něčím zaujat, psovod se postaví přímo proti němu rozkročí se nad šňůrou, pomocník ji uchopí za psovodem. Psovod přivolá psa povelem "KE MNĚ!" a posunkem, načež se pomocník rozběhne od psovoda a šňůrou psa k němu přitáhne. Po přitažení psovod psa před sebou posadí, při čemž dbá, aby pes zaujal správnou polohu, pochválí ho a odmění pamlskem.. Tímto způsobem pes brzo pochopí, že na přivolání nemůže nic jiného udělat, než rychle přiběhnout k psovodovi a před ním. usednout.
Je však nutné, aby psovod byl důsledný, šňůru používal vždy, za všech okolností a tak dlouho, dokud pes cvik neprovádí naprosto přesně. Teprve tehdy postupně šňůru odstraní a provádí cvik přivolání na volno.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na výkon psa, - psovod nedodrží správný a systematický postup,
- psovod pustí psa na volno i když ví, že přivolání není vybudováno a dostatečně upevněno, pes na povel nereaguje a když i po delší době přijde, psovod ho potrestá,
- psovod příliš brzo přestane používat vodítka neb dlouhé šňůry.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes za různých i ztížených okolností, vždy okamžitě reaguje na povel a posunek, rychle a nejkratším směrem přiběhne před psovoda, bez povelu usedne a vyčká na další povel.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama