Výcvik psa - obecně

15. února 2008 v 14:36 | Steve |  Psi - výcvik, výchova, videa...
Základním výcvikem psa jsou cviky poslušnosti a obratnosti. Cviky plánovitě a účelně prováděnými docilujeme absolutní poslušnosti psa, kterou potřebujeme k spolehlivému provádění naučených výkonů. Výcvik v poslušnosti je podmínkou při dalším výcviku psa pro speciální výkony, jako je obrana a pachové práce. Proto musí být cvikům poslušnosti věnována patřičná péče a náročnost, zvláště pokud jde o naprostou důslednost v provádění cviků. Je však nutné, aby v prvé řadě sám psovod pracoval důsledně a nespokojoval se jen částečnými výkony. Polovičaté a nedbalé provádění cviků má nepříznivý vliv na úroveň výkonu psa a podporuje jeho selhávání ve výkonech těžších a složitějších.

Výcvik psa v poslušnosti zaměřujeme podle stáří, schopností a výcvikových vloh psa. V každém případě musíme výcvik učinit psovi zajímavým a nesmíme psa cvičit do únavy. Pokud jde o povahu psa, setkáváme se se psem, který chápe rychleji, pracuje ochotně, jiný chápe hůře, pracuje pomalu; nebo je při výcviku vzdorovitý a neochotný. V takových případech záleží na schopnostech psovoda, jak dovede psychologicky vystihnout příčinu a podle toho výcvik usměrnit.
Povely, na které učíme psa provádět výkony, nesmí psovod měnit ani je zkomolit a musí je vyslovovat zřetelně. Rovněž posunky rukou nesmí být měněny a musí být prováděny takovým způsobem, aby je pes mohl postřehnout. Váhavé nebo nerozhodné povely způsobují pomalé a nepřesné provádění cviků: Psovod musí trvat na tom, aby pes určitý naučený výkon, který od něho požaduje, vykonal na jeden povel, rychle a přesně. Psovod nesmí nic slevit s dokonalého provedení cviku dokud jej pes nesplnil, ovšem za předpokladu, že se tomuto cviku naučil a že ho ovládá. Nevykonal-li pes nařízený mu cvik správně, musí psovod pátrat po příčině, a to nejdříve u sebe, pak teprve u psa. Zkoumá, zda se sám nedopustil chyby při udělení rozkazu buď nesprávným povelem, nesprávným pohybem těla, anebo zda nepožadoval výkon, který pes ještě neovládá. Je-li psovod přesvědčen, že se nedopustil chyby, hledá příčinu u psa a zde zkoumá, zda pes nejeví známky onemocnění, zda není unaven, anebo zda běží jen o dočasný nezájem a nechuť k práci. Podle toho učiní potřebná opatření. Za neprovedený nebo nepřesně provedený výkon nesmí psovod nikdy psa trestat, ale znovu, klidně a bez křiku cvik opakuje. Po správně provedeném cviku psa pochválí, případně odmění pamlskem.

Jednou z příčin selhávání výkonu je, jak již bylo uvedeno je únava. Nic nemůže psa tak unavit a nepříznivě na něj působit jako neustálé provádění stejného cviku, nebo stejné činnosti. Tím se otupuje pozornost psa, pes ztrácí zájem o výcvik a ochotu k práci nastává ochranný útlum, který byl již vysvětlen při vyšší nervové činnosti. Nácvik nového výkonu nemá trvat příliš dlouhou dobu a mají být do něho vsunuty krátké přestávky, v nichž popřejeme psovi odpočinek a rozptýlení.

Při výcviku má pes neustále pozorovat svého psovoda a nesmí svou pozornost odvádět rozhlížením se nebo sledováním událostí v okolí: V takovém případě psovod použije zakazovacího způsobu vyslovením slova "FUJ" a trhnutí vodítkem. Celý výcvik stavíme na poměru mezi psovodem a psem, na příjemných a nepříjemných pocitech. Příjemné pocity vyvoláváme u psa pochvalou, pohlazením, poplácáním a odměnou pamlskem. Nepříjemné pocity pokáráním a trhnutí vodítkem, nikdy však nesmíme nepříjemný pocit vyvolat udeřením psa vodítkem.

Z počátku provádíme výcvik na takových místech, kde nejsou rušivé podněty odvracejí pozornost psa od prováděného výkonu a postupně přecházíme s výcvikem do rušivých míst, abychom vytvořili u psa návyk pracovat kdekoliv za každých podmínek. Před cvičením musí být dána psovi možnost k proběhnutí a k tomu, aby se mohl vyprázdnit. Nebude pak při výcviku rušen a bude se moci plně soustředit. Rovněž nesmí být pes bezprostředně před výcvikem krmen, ježto pocit nasycenosti vyvolává touhu po klidu, která je často příčinou lenosti, případně vyvolá neochotu k práci.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama