Výcvik psa- ´odložení´

15. února 2008 v 14:57 | Steve |  Psi - výcvik, výchova, videa...

ODLOŽENÍ PSA

cviku je naučit psa; aby na povel zůstal v té poloze a na tom místě, kde byl odložen, až do návratu psovoda. Cvik je velmi důležitý pro praktickou potřebu a má rovněž význam při jiných cvicích - hlídání pachatele při osobní prohlídce, při cvicích na dálku.

Povel: "ZŮSTAŇ!" je vysloven laskavou intonací s protažením prvé části povelu - zůůůstaň.
Posunek: Mírné zatlačení dlaní levé ruky na čenich psa, když je pes u nohy psovoda.
Podmíněný podnět: Povel "ZŮSTAŇ!", posunek a slovní pochvala.
Nepodmíněný podnět: Mírné zatlačeni dlaní ruky na čenich psa, pohlazení a podaný pamlsek.
Metodický postup při nácviku:

Způsob nácviku: S nácvikem je výhodné započít na závěr cvičení, kdy pes je již unaven a jeho temperament zmírněn. Průpravou pro cvik odložení a pochopení významu povelu a posunku, byly cviky poslušnosti. Například psovod provedl se psem cvik lehni a v této poloze byl povelem "ZŮSTAŇ!" i posunkem udržován.

Nejdříve nacvičujeme odložení vleže, pro snadnější prováděni a teprve po procvičení a dostatečném utvrzení, přikročíme k nácviku v poloze vsedě a ve stoje. Způsob nácviku je stejný: Vsedě a zvláště vleže může být pes odložen libovolně dlouhou dobu, avšak ve stoje se brzo unaví, neboť jeho stavba těla není na dlouhé stání uzpůsobena a proto necháváme psa odloženého nejvýše na dobu 3 minut.

Psovod postupuje tak, že se psem, který je upoután na krátkém vodítku provede cvik lehni u nohy. Po vyslovení povelu "ZŮSTAŇ!" a provedení posunku, předejde na délku vodítka před psa. Vodítko přendá do levé ruky a pravou udržuje psa na místě. Z počátku se psovod pohybuje před psem, za stálého opakování a střídání pochvaly s povelem a posunkem. Občas se ke psu vrátí, pochválí ho, případně odmění pamlskem a opět se na délku vodítka vzdálí. Z počátku nechá psovod odloženého psa jen krátce s přihlédnutím na vhodné a nerušené místo. Po několikerém opakování, když je cvik upevněn, přikročí psovod k obcházení psa kolem, nepravidelně z levé i pravé strany. Psovod musí dbát, aby pes zůstal stále ve směru, ve kterém byl odložen. Rovněž musí dát pozor, aby při obcházení bylo vodítko stále volné, držené nad psem a nedošlo k zatažení a tím k změnění polohy psa.

Upřesňování cviku bez použití vodítka: K nácviku odložení bez vodítka můžeme přikročit tehdy, když je pes již dostatečně ve cviku utvrzen. Psovod postupuje tak, že připnuté vodítko pustí na zem, ale jinak provádí vše jako na vodítku. Postupně dobu odložení a vzdálenost prodlužuje. Aby nám pes případně z místa nemohl odběhnout, můžeme použit dlouhé šňůry, kterou připneme psovi na obojek a volně natáhneme, ale nedržíme, abychom mohli chodit kolem něj. Psovod nesmí oslovovat psa jménem, aby k němu nepřiběhl a také nesmí v tomto počátečním nácviku nikdy psa z místa odvolávat, ale musí se vždy ke psu vrátit. Takto pes získá zkušenost a zůstane na místě až do doby; kdy se k němu psovod vrátí.

Když je pes i tímto způsobem ve cviku utvrzen, odchází psovod z volného prostranství, kde ho mohl pes sledovat do úkrytu. Psovod se však ukryje tak, aby na psa viděl a mohl ho stále sledovat, ale pes jej vidět nemohl. Z počátku je ukryt jen velmi krátce, vrátí se ke psu, pochválí ho a odmění pamlskem. Postupně pak pobyt v úkrytu prodlužuje. V případě, že pes přiběhne za psovodem, neb z místa uteče, psovod ho netrestá, ale poklusem odvede zpět na místo a po důraznějším vyslovení povelu a zatlačením na čenich znova odloží a opět odejde do úkrytu.
Psovod si musí místo, kde psa odkládá přesně pamatovat, nebo nějakým způsobem označit, ne však předmětem. Když se vrací ke psu, vždy ho obejde z levé strany a postaví se tak, aby měl psa u levé nohy. Při příchodu psovoda nesmí pes polohu změnit a musí zůstat ve směru, kterým byl odložen. V případě, že se tak stane, musí ho psovod nejdříve upravit do původní polohy a pak pochválit. Když pes provádí cvik již v různých polohách a naprosto přesně, psovod mu již dlouhou šňůru nepřipíná a postupně přejde k nácviku na volno. Rovněž postupně nacvičuje cvik i za ztížených podmínek, na rušivých místech v přítomnosti jiných psů apod.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na výkon psa,
- při nácviku nepostupuje systematicky, příliš spěchá,
- brzo přestane používat vodítka, neb dlouhé šňůry,
- psa při počátečním nácviku odvolává z místa odložení,
- psovod z úkrytu psa nesleduje, nepamatuje si místo odložení a psa, který z místa popošel pochválí, neb trestá.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes i za ztížených podmínek na daný povel a posunek, zůstane na místě a v té poloze, ve které byl odložený, až do doby, kdy se k němu psovod vrátí.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama