Výcvik psa- povel "sedni!", obraty na místě

15. února 2008 v 14:38 | Steve |  Psi - výcvik, výchova, videa...
Cílem cviku je naučit psa na povel sednout. Výkonu používáme jako cviku poslušnosti v době základního výcviku a, jako účelového cviku při jiných i speciálních cvicích v obraně, pachových prací a při obratech u nohy.
Povel: "SEDNI!" je vysloven krátce a v rozkazovací intonaci.. Posunek: Lehké plácnutí dlaní levé ruky na stehno.
Podmíněný podnět: Povel "SEDNI!", posunek a slovní pochvala.
Nepodmíněný podnět: Trhnuti vodítkem, tlak na záď psa, poplácání a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

Způsob nácviku za pomoci vodítka. Cvik sedni u nohy psovoda nacvičujeme současně s cvikem vodění psa u levé nohy: Psovod za pohybu drží psa upoutaného na krátkém vodítku, které je mírně uvolněno a konec vodítka je složen ve smyčky. Pravá ruka, která drží konec vodítka je ve výši žaludku. Psovod se na provedení cviku připraví a upraví .psa ,na správné, místo u nohy. Psovod z počátku si může tiše velet sám pro sebe. Při zastavení se plácne levou rukou na stehno, čímž upozorní psa a vysloví povel ,;SEDNI!". V zápětí trhne vodítkem směrem nahoru, současně podřepne a mezi ukazováčkem a palcem levé ruky zatlačí na záď psa k zemi. Tímto způsobem donutí psa, aby se posadil. Jakmile se pes posadí, psovod uvolní obě ruce, přendá vodítko do levé ruky, psa pochválí a pravou rukou poplácá na předhrudí; opět přendá vodítko do pravé: ruky a postaví se do základního postoje. Psa povelem zůstaň a opakovanou pochvalou udržuje v poloze sedni. V případě, že pes zaujal nesprávnou polohu, sedí šikmo nebo na boku, psovod ho nejdříve opraví tak, aby seděl na úrovni psovoda, obě zadní nohy měl pokrčeny a podél těla opřeny o zem a pak teprve pochválí, případně odmění pamlskem. Psovod ponechá psa v této poloze z počátku jen několik vteřin, později dobu prodlužuje a nepravidelně střídá. Chůzi u nohy se zastavením a provedením cviku sedni několikrát opakuje. Psovod musí již od počátku dbát, aby pes provedl cvik na daný povel a posunek rychle a přesně.

Upevňování cviku bez použití vodítka:
K nácviku bez použití vodítka, můžeme přikročit tehdy, když pes již provádí cvik na povel a posunek a nemusíme použít trhnutí vodítkem k donucení, aby se posadil. Psovod postupuje tak, že za chůze pustí připnuté vodítko k obojku psa na zem. Po několika krocích za použití povelu a posunku "SEDNI!" se zastaví. Když pes usedne, psovod se přesvědčí, zda pes, zaujal správnou polohu, radostně ho pochválí, vyčká několik vteřin a cvik tímto způsobem několikrát opakuje. Když pes cvik provádí dobře; vodítko odepneme a provádíme cvik na volno. Tímto systematickým postupem vytvoříme u psa správný návyk, že po zastavení se psovoda, aniž by použil povel nebo posunek, rychle a přesně usedne u jeho levé nohy. Stejným systematickým postupem a způsobem nacvičujeme cvik sedni na místě.
Způsob nácviku obratů na místě:
Obraty vpravo, vlevo v bok a čelem vzad se provádí v souladu s cvičebním řádem Čs. armády. Průpravou k tomuto cviku nám byly nacvičované obraty za chůze. Pro snadnější provedení začneme nejdříve nacvičovat obrat vpravo v bok. Psovod stojí v základním postoji, pes sedí u jeho levé nohy. Pes je upoután na krátkém, mírně uvolněném vodítku, konec vodítka je stočen ve smyčky, které drží psovod v pravé ruce ve výši žaludku. Na povel "K NOZE!" provede psovod obrat vpravo v bok, současně tleskne dlaní levé ruky na stehno a pravou rukou trhne vodítkem směrem obratu, čímž donutí psa opět zaujmout polohu u levé nohy. Trhnutím vodítka nahoru a zatlačením levou rukou na záď psa, donutí ho rychle sednout. Poté následuje upravení psa do správné polohy, pochvala, případně odměna, udržování psa v poloze a po několika vteřinách cvik opakujeme.

Po procvičení obratu vpravo v bok, přikročíme k nácviku obratu vlevo v bok a později čelem vzad. Psovod vychází z postavení jako při obratu vpravo v bok. Na provedení cviku se při praví, vysloví povel k noze, dlaní levé ruky tleskne na stehno a současně provede obrat vlevo v bok. Při obratu musí psovod dát pozor, aby psu nešlápl na nohu a od cvičení neodradil. Trhnutím vodítka do směru obratu a levou rukou z boku psa nad slabinou ho přinutí k obratu a přisunutí opět k levé noze. Dále postupuje psovod obdobně jak již bylo popsáno při obratu vpravo v bok. Po procvičení obratu vlevo v bok, přistoupíme k obratu čelem vzad. Rovněž při tomto cviku postupuje psovod obdobně jako při obratu vlevo v bok. Po procvičení a upevnění obratů za pomoci vodítka a levé ruky, přistoupíme k nácviku bez použití vodítka, pouze na povel a posunek. Později vynecháme i slovní povel a provádíme obraty jen na posunek.
Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na přesný výkon psa, pes cviky provádí pomalu a nepřesně,
- psovod nesprávně používá trhnutí vodítkem, které musí být přizpůsobeno k povaze psa,
- psovod nepostupuje systematicky a příliš brzo přestane používat vodítka,
- obraty jsou prováděny nesprávně
- psovod psa obchází. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes na jediný posunek, ihned rychle a přesně zaujme polohu v sedě u levé nohy psovoda. Při obratu rovněž na daný posunek, ihned rychle a přesně provede obrat a usedne u levé nohy psovoda, zde vyčká na další povel.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama