Výcvik psa- vysílání vpřed

15. února 2008 v 15:52 | Steve |  Psi - výcvik, výchova, videa...
VYSÍLANÍ VPŘED
Jde o cvik poměrně dosti těžký a jeho účelem je naučit psa, aby na povel rychle vyběhl do naznačeného směru a běžel tak dlouho, dokud ho psovod povelem "ZŮSTAŇ!" nezastaví, nejméně však 50 m. Tohoto cviky používáme pro utužení celkové zvladatelnosti psa při základním výcviku a jako po mocného cviku při nácviku revíru a zdolávání různých překážek.

Povel: "VPŘED!" je vysloven krátce, v rozkazovací intonaci. Posunek: Rychlé předpažení pravou rukou do směru, kam má pes běžet a výpad pravou nohou.
Podmíněný podnět:
Povel "VPŘED! ", posunek a slovní pochvala.
Nepodmíněný podnět: Lehké trhnutí obojkem do naznačeného směru, pochvala pohlazením a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

V úvodu je nutno poznamenat, že tento cvik je značně těžký v poměru k ostatním cvikům poslušnosti. Jeho nácvik až: k dokonalému prováděni vyžaduje hodně času, systematického a cílevědomého postupu psovoda: Psovod musí být trpělivý, důsledný a náročný. Cvik sám o sobě i po dokonalém nacvičení vyžaduje; aby byl neustále procvičován a zdokonalován v různém terénu i za různých okolností.


Při jeho nácviku je možno použít několika způsobů. Spíše lze doporučit ty způsoby, při nichž pes pracuje radostně a bez donucení, aby bylo dosaženo nejen rychlého a živého pohybu při vysílání psa, ale aby se pes také rychle a radostně vracel zpět k psovodovi.

Způsob nácviku za pomoci předmětu:
Uvedeného způsobu je možno použít u psa, který dobře a rád aportuje. V tomto případě používáme při počátečním nácviku jako pomocného povelu "APORT!".

Psovod stojí se psem u nohy v základním postoji, v ruce drží předmět, který psu ukáže a na tento předmět naláká jeho pozornost. Po vyslovení povelu zůstaň, odnese předmět na vzdálenost několika kroků, kde ho odloží tak, aby pes předmět viděl. Vrátí se zpět ke psu, pochválí ho, mírně se předkloní a levou rukou uchopí za obojek. Pravou rukou předpaží směrem k předmětu, vysloví povel "VPŘED!", současně levou rukou vystrčí psa dopředu a vysloví pomocný povel "APORT!". Pes opatřený náhubkem radostně vyrazí naznačeným směrem k předmětu. V okamžiku, kdy pes k předmětu dobíhá, vysloví psovod důrazně povel "ZŮSTAŇ! ", aby si pes na tento povel zvykl i když se obyčejně zastaví sám a snaží se předmět uchopit. Za střídání a opakováni pochvaly a povelu ,;ZŮSTAŇ!", udržuje psovod psa u předmětu, rychle jde k němu, radostně ho pochválí, poplácá a odmění pamlskem. Psovod nesmí nikdy při počátečním nácviku psa přivolávat zpět.

Dále postupuje psovod tak, že opět odloží psa a předmět odnese na jiné místo a vzdálenost o několik kroků prodlouží. Nebo předmět ponechá na původním místě, se psem se vrátí na místo, kde byl dříve odložen, několik kroků ustoupí - prodlouží vzdálenost a stejným způsobem nácvik opakuje. Takto pode chovaní psa postupně vzdálenost prodlužuje. Když pes již správně reaguje na povel a posunek a cvik dobře a spolehlivě provádí až na vzdálenost 50 m, jde psovod sice dopředu, ale položení předmětu jen předstírá. Jinak postupuje stejně, jako když tam předmět zanechal. V tomto případě se může stát. že nes na novel ,;ZŮSTAŇ!" nezastaví, ale bude se snažit pobíháním předmět nalézt: Psovod však nečeká, ale rychle běží k němu. Na počátku je nutné, aby psovod položení předmětu s předstíráním střídal.
Teprve tehdy, když pes i tímto způsobem pracuje dobře, přikročí psovod k poslední fázi nácviku a vysílání psa, aniž by před tím sám vyšel do směru, kterým chce psa vyslat. Dbá, aby pes na pokyn vždy zůstal stát, nepopocházel a vyčkal na pokyn k přivolání.

Způsob nácviku za pomoci odložení psa na místě:
Postup je podobný jako u předcházejícího způsobu, se stejnou výhodou v tom, že pes běží radostně a přímo k dřívějšímu místu odložení. Je však nutné, aby pes již dobře ovládal odložení vleže. Psovod postupuje tak, že odloží psa na vhodném místě vleže, od psa odejde a ponechá ho chvíli odloženého. Poté se opět k němu vrátí, pochválí, případně odmění pamlskem a odvede ho zpočátku jen na kratší vzdálenost. Psovod se se psem otočí čelem k místu, kde byl pes dříve odložen, levou rukou ho uchopí za obojek, pravou rukou provede posunek a povelem vyšle vpřed. Jako pomocného povelu použije "NA MÍSTO!". Pes obyčejně rychle vyrazí vpřed a zalehne na místo dřívějšího odložení. Přesto psovod, dříve než pes zalehne, důrazně velí "ZŮSTAŇ! ".

Psovod opět jako při prvém způsobu, jde rychle ke psu, radostně ho pochválí a odmění. Také v tomto případě nesmí psa přivolávat k sobě. Postupně psovod prodlužuje vzdálenost; vynechává pomocný povel a když pes již dokonale nácvik ovládá na větší vzdálenost i v rušivém prostředí, přikročí psovod k vysílání psa; aniž použil předchozího odložení. Občas si však . ještě odložením může pomoci. Psovod pak velí "ZŮSTAŇ!" v libovolné vzdálenosti. Rovněž dbá, aby pes na pokyn zůstal stát a vyčkal na pokyn k přivolání.


Způsob nácviku za pomoci dlouhé šňůry a pomocníka:
Psovod při nácviku postupuje tak, že si nejdříve vyhlédne vhodné nerušené místo, kde je bud strom, kůl nebo branková tyč apod. Připraví si dlouhou konopnou šňůru. Aby dosáhl větší vzdálenosti, může spojit dvě šňůry. Jeden konec připne psovi k hladkému obojku, psa odloží a s druhým koncem šňůry obejde strom a vrátí se ke psu. (Šňůry je použito po způsobu kladky). Konec šňůry předá pomocníkovi, levou rukou uchopí psa za obojek, předpažením pravé ruky provede posunek a povelem "VPŘED!" vystrčí psa dopředu. Současně na daný povel pomocník se šňůrou rychle odbíhá od psovoda, čímž psa ke stromu přitáhne. Psovod stojí na místě odkud psa vyslal, několikrát povel opakuje a když pes dobíhá ke stromu, důrazně velí "ZŮSTAŇ! ", načež se i pomocník zastaví a šňůru povolí: Psovod pochválí psa a za opakování povelu "ZŮSTAŇ! ", rychle k němu přiběhne, radostně ho pochválí, odmění pamlskem a pohraje si s ním. Pak se opět se psem vrátí na místo, odkud ho vysílal a nácvik opakuje. Po několikerém opakování popsaným způsobem pokračuje psovod tak, že na totéž místo vysílá psa již bez šňůry, neb jen s vodítkem a postupně vzdálenost prodlužuje. Když pes již správně reaguje na povel a posunek .a cvik provádí dobře, přikročí psovod k nácviku stejným způsobem od začátku, ale na jiné místo. Toto postupné střídání míst platí i u ostatních způsobů nácviku, aby si pes nezvykl běhat jen na jedno místo. Později postupně psovod cvik upřesňuje tak, že psa již na určené místo nepřitahuje, ale používá jen posunku a povelu "ZŮSTAŇ!" velí v libovolné vzdálenosti .a dbá, aby pes na pokyn zůstal stát a vyčkal na pokyn k přivolání.


Způsob nácviku za pomoci vodítka:
Psovod postupuje tak, že stojí se psem v základním postoji, pes je upoután na krátkém vodítku, které psovod drží v levé ruce: Pravou rukou provede posunek, vysloví povel "VPŘED!" a současně se rozběhne se psem vpřed. Nejdříve jen na kratší vzdálenost a postupně vzdálenost prodlužuje. Při opakováni povelu vždy trhne vodítkem, čímž donutí psa k následování. Po několika krocích se na daný povel "ZŮSTAŇ!" zastaví, vodítko uvolní, psa pochválí a odmění pamlskem. Poté se opět vrátí na původní místo, odkud psa vysílal a nácvik několikrát opakuje. Je výhodné psa dovést na určité místo k viditelnému předmětu, aby si pes místo a směr lépe zapamatoval. Po několikerém opakování ne však v jednom dni, ale po více výcvikových dnů, pokračuje psovod v nácviku tak, že na daný povel se rozběhne se psem, ale po několika krocích se zastaví, pustí vodítko na zem a pohyb jen znázorňuje. Pes, který byl již několikrát doveden na určité místo, obyčejně sám na toto místo přiběhne. Psovod dále postupuje jako u ostatních způsobů, místa střídá, dbá, aby pes na pokyn zůstal stát a vyčkal na pokyn k přivolání. Při přivolání psa k sobě, postupuje psovod jako u samostatného cviku přivolání, včetně zaujmutí polohy vsedě u levé nohy.

Kterých chyb se musíme vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na výkon psa,
- psovod již při počátečním nácviku přivolá psa k sobě,
- při nácviku je použito příliš silných nepodmíněných podnětů, čímž se u psa vyvolá .ochranný útlum,
- psovod příliš brzo přestane používat pomůcek, aportu; šňůry apod.,
- psovod nepostupuje systematicky, je málo trpělivý a přechod od jednotlivých fází je příliš rychlý.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy když pes na daný posunek a povel rychle vyběhne do určeného směru, ze směru nevybočí více jak 5°, běží na vzdálenost nejméně 50 m a na pokyn psovoda zůstane okamžitě stát a vyčká na pokyn přivolání. Na provedený posunek opět rychle a nejkratším směrem přiběhne před psovoda, zde bez posunku usedne a vyčká na posunek "K NOZE!", na který rychle a přesně usedne u levé nohy psovoda.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama